Forside2018-11-27T20:01:21+00:00

LIV OG LEDERSKAB

fra reaktiv til proaktiv
fra refleksion til profleksion
fra regression til progression
fra re til pro til … nu!

Liv og Lederskab har fokus på

  • At skabe livsduelige organisationer hvor mennesker udfolder deres fulde potentiale og tager ansvar for helheden
  • At fremme bæredygtig dannelse ved at træne opmærksomhed, empati og resiliens i mennesker og organisationer
  • At understøtte innovativ tænkning, kompetencer og handlinger med afsæt i Teori U
  • At styrke og træne kommunikation

Nyheder

(…) “denne bog er politisk nødvendig, fordi den arbejder med fremtidsperspektiver frem for nutidslapperier, og pædagogisk betydningsfuld, fordi den forærer skolens lærere et bredt spektrum af begrundede og håndgribelige tilgange til at lade professionsudøvelsen bygge på både hjertet og hovedet, hvilket faktisk kan ses som en videreførelse af gode, gamle danske værdier med rod i Grundtvig og Brandes.”

https://www.folkeskolen.dk/607611/skitser-til-noget-der-kan-baere

Vil du gerne styrke og udvikle din sociale intelligens? På Familiekanalen.tv talte jeg i maj om hvordan vi kan udvikle social intelligens i en tid hvor elektroniske distraktion truer med bryde vores nærvær og forbundethed. Se interviewet her.
SMAGSPRØVER giver en kort intro til begreber og tilgang i “Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden”, så læseren kan danne sig et indtryk af bogen. Lektørudtalelsen vurderer bogen til at være både interessant, vedkommende og aktuel med vinkler på dannelsesbegrebet som skiller den ud fra øvrige litteratur om dannelse.

Forelæsninger, foredrag og workshops

Emdrup: 21. nov. – 12. dec. 2018, kl. 17.15-19.00
Forelæsningsrække over fire onsdage på folkeuniversitetet

Med indledende afsæt i en beskrivelse af nutidens mange datakrav giver forelæsningsrækken et bud på et fremtidsorienteret dannelsesbegreb, som begriber og griber nutidens udfordringer, hvor naturvidenskabelig dannelse, eksistentiel selvdannelse og en hjertes dannelse komplementerer almendannelse. De fire dannelsesdomæner bidrager til en samlet model for bæredygtig dannelse, som gennemgås med bud på understøttende handlinger.
Hør Lone Belling, Jeppe Dyre og Martijn van Beek udfolde forskellige aspekter af bæredygtig dannelse.
Tilmelding direkte på Folkeuniversitetet

Aarhus: 10. november 2018 kl. 10.15-16.15
Nyere hjerneforskning viser, at vi er skabt til at være sociale. Vores hjerner går i med- og samspil og følelser og fornemmelser spredes mellem mennesker. Dette sker bl.a. via såkaldte spejlneuroner, der af nogle forskere betegnes som psykologiens svar på DNA. Spejlneuroner understøtter vores evne for empati og medfølelse, som er den direkte vej til avanceret social adfærd.
Hør også hvad det moderne (arbejds-)liv gør ved vores evne til opmærksomhed, læring, empati og medfølelse
Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog, teori og praksis, øvelser og refleksion.

Tilmeld dig direkte på Folkeuniversitetet