Jeg brænder for at medvirke til skabelse af en bæredygtig verden, hvor både mennesker, organisationer og planeten trives.

Jeg er overbevist om at dannelse og etik er afgørende for at kunne navigere i en kompleks og kaotisk tid.

Jeg tror på at den ydre bæredygtighed kan næres af indre bæredygtighed gennem træning af mindfulness og compassion

Jeg er optaget af hvordan vi skaber livsduelige og resiliente organisationer, der både har fokus på kerneopgaven og hvor mennesker udfolder og udvikler deres potentialer.


  • Jeg lytter, taler, skriver og skaber
  • Jeg har designet og faciliteret ledelses- og organisationsprocesser, både som leder og proceskonsulent i 25 år
  • Jeg har kommunikeret som foredragsholder, forfatter, underviser, coach og journalist i 35 år
  • Jeg har arbejdet med mindfulness, empati og bevidsthedstræning i 45 år
  • Jeg er uddannet cand. phil. i samfundsfag, har taget Den Journalistiske Tillægsuddannelse og en diplom i Human Ressource Development. Jeg er desuden certificeret mindfulnesstræner hos Potential Project, uddannet systemisk proceskonsulent hos Gitte Haslebo & Peter Lang, 10 års træning i Bæredygtig Ledelse ved Steen Hildebrandt og Michael Stubberup samt taget en mastertræning i Social Presencing Theater hos Arawana Hayashi.