Bæredygtig Dannelse

Bæredygtig Dannelse

Fra almendannelse til bæredygtig dannelse

VIDEN, VISIONER OG VÆRKTØJER

Få et sprog for bæredygtig dannelse som begreb og praksis

Deltag i refleksioner om bæredygtig dannelse som del af egen praksis

Hent inspirationer til eget virke, undervisning og konkrete handlinger

 

Mennesket er blevet en planetforandrende kraft, og fremtiden for livet på Jorden afhænger af vores kollektive handlinger.

Det kræver teknologi, viden og uddannelse, men også evnen til at kunne navigere ift. etiske dilemmaer og svære valg. Derfor er der brug for både nye kompetencer og dannelse.

Bæredygtig dannelse er en helhedsorienteret tilgang til dannelse med fire ligeværdige dimensioner:

  • Almen dannelse
  • Eksistentiel selvdannelse
  • Naturvidenskabelig dannelse
  • Hjertets dannelse

Einstein sagde, at forestillingen om adskilthed er en illusion. Alt er forbundet - og det kan indses og mærkes både gennem videnskabelig indsigt og hjertes indlevelse.

Bæredygtig dannelse handler om at blive bevidst om, hvordan vi er til stede i verden, hvordan alle vores handlinger har konsekvenser og hvilke værdier vi ønsker at leve efter.

Jeg er Lone Belling

Jeg brænder for en bæredygtig fremtid, hvor både mennesker, organisationer og planeten trives.

Jeg navigerer efter mit etiske kompas når jeg skal finde vej og svar i en kompleks og kaotisk tid.

Jeg er optaget af hvordan vi skaber bæredygtige virksomheder, livsduelige lokalsamfund og resiliente organisationer, der både har fokus på kerneopgaven, og hvor mennesker udfolder deres potentialer.

Jeg arbejder for en bæredygtig omstilling som involverer borgere, virksomheder og offentlige institutioner i grænsekrydsende samtaler og handlinger – for både individer og fællesskabers valg gør en forskel.

Jeg tror på at indre og ydre bæredygtighed skal gå hånd i hånd

JEG HAR BLANDT ANDET SKREVET BOGEN OM BÆREDYGTIG DANNELSE

PER SCHULTZ-JØRGENSEN skriver i forordet:

“Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af. (...) bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer hele vejen rundt, fra det filosofiske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter.

Forsiden.jpg

SÅDAN BOOKER DU ET FOREDRAG ELLER EN WORKSHOP

Lad os få en snak om jeres ønsker og behov.

Vi aftaler indhold og form, tid og sted. Så sender jeg en kort tekst og billede til markedsføring

Vælg foredrag på 45 - 60 min. eller workshop på 1 - 7 timer.