FOREDRAG & WORKSHOPS

FOREDRAG & WORKSHOPS

Ydre & indre bæredygtighed

Kriserne står i kø, og vi kan alle vælge at blive en del af løsningen som borgere, virksomheder og organisationer. Det kræver store omstillinger, men kan også være vejen til det gode liv.

 

Vores etiske kompas hjælper os til at navigere i en kompleks verden mellem tanker og følelser, rigtig og forkert, viden og visdom - velvidende at livet er fuld af dilemmaer og paradokser.

Kloden kalder på mere end almendannelse, hvis vi skal løse tidens kriser både globalt og lokalt. Bæredygtig Dannelse er et dannelsesbegreb der kan gribe og begribe tidens udfordringer.

 

At kunne lytte og handle med empati er essentielle kompetencer, der gør os mere socialt intelligente og afgørende for samarbejde, kommunikation og trivsel på arbejdspladsen.