BÆREDYGTIG FACILITERING

BÆREDYGTIG FACILITERING

Bæredygtig facilitering - Facilitering af bæredygtighed

Vil du være med til at skabe bæredygtige forandringer, men er i tvivl om hvordan?

Forandringer der både giver værdi for organisationen, den enkelte og verden omkring?

Vejen til det bæredygtig for både virksomheder, offentlige institutioner og borgere kræver både Viden & Visioner & Værktøjer.

Mange vil gerne bidrage til de bæredygtige processer og løsninger, men det kan være svært at navigere mellem udfordringer, muligheder og dilemmaer.

  • Hvordan kommer vi i gang?
  • Hvordan finder vi vores vej? 
  • Hvordan omsætter intention til handling?

For det er ikke nok at vide. Grøn omstilling og bæredygtig udvikling kræver handling. 

Det er ikke nok at handle. Bæredygtighed er også involvering, refleksion og følelser.

Vejen til det gode og bæredygtig liv, arbejde og samfund kalder derfor også på bæredygtige processer og facilitering af bæredygtighed.

Et oplæg eller ny teknologi kan nogle gange sætte gang i en bevægelse, men bæredygtig facilitering af processerne understøtter:

  • at det er meningsfuldt for alle at være med
  • at det skaber vedvarende forandringer
  • at handlingerne reelt bidrager til formål og mål

Kort sagt: Bæredygtig facilitering understøtter de livgivende, effektive og meningsfulde processer uanset om det er længerevarende forløb, kortere workshops eller moderation af paneldebatter og dialoger

JEG HAR SKREVET TO BØGER OM TEORI U

C. OTTO SCHARMER skriver i forordet til Fortællinger om U'et:

“Teori er tre ting: en metode, en intellektuel ramme og en voksende bevægelse i verden. Denne bog dækker Teori U fra alle disse vinkler når der er tales om personligt lederskab og lederudvikling samt organisatorisk lederskab og lærerprocessen.

STEEN HILDEBRANDT skriver i forordet til Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling:

"Med denne bog komme vi længere ind i substansen, vi mærker hvad der sker, vi ser rummet blive holdt og vi ser de store organisatoriske udviklingsprocesser udfolde sig."

Skærmbillede 2022-08-30 kl. 20.45.51

Giv mig et ring eller skriv og fortæl hvad I har brug for netop nu. Så skræddersyr jeg indhold og form efter jeres behov.

Lad os få en snak om jeres ønsker og behov.

Vi aftaler rammerne sammen: indhold, form, tid og sted.

Vælg alt fra en-dags workshops til kortere eller længere forløb.